aikani

 

timo.salo@gmail.com

Blogilista

jne.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

25.6.03

 

Eksemplaari itseäänkorjaavuudesta

Kirjoitin alempana jotain sellaista kuin "kyse on mentaalisten käsitteiden soveltamisesta, ei siitä mitä päissä todella tapahtuu". Mitähän päässäni tapahtui? Tuollainen väittämä yrttää kiteyttää aika monimutkaisen ajatusketjun siinä onnistumatta. Ajatusketjun, joka on jotain seuraavansuuntaista: Intentionaalisia käsitteitä de facto sovelletaan (tässä esimerkki intentionaalisesta, agentiivisesta käsitteestä) olioihin, jotka ovat fysikaalisia, mutta näitä ei tällöin tarkastella fysikaalisina objekteina, joten intentionaalisen kuvauksen intentio niin sanoaksemme ei kohdistu fysikaaliseen objektiin: ei siis ole kyse siitä mitä päässä tapahtuu, muutoin kuin metaforisesti. Intentionaaliset termit eivät myöskään käänny fysikaaliselle kielelle, sillä intentionaalisen ja fysikaalisen kielen välillä on kategorinen ero: intentionaalisten käsitteiden oikeaa käyttöä hallitsevat toisenlaiset säännöt kuin fysikaalisten.

Hmm (tässäpä Kokkariselle hieman mietittävää), voidaanko lautapelin säännöistä sanoa, että ne ovat fysikaalisia objekteja koskevia väittämiä? Entä onko peli itse fysikaalinen järjestelmä?


Comments: Lähetä kommentti