aikani

 

timo.salo@gmail.com

Blogilista

jne.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

8.6.03

 
Markku Jantunen kirjoittaa:
Itse asiassa menneisyyden maailmassa, jossa teknologinen kehitystaso oli matala, kaikki yhteiskunnat olivat totalitaristisia. Primitiivisissä yhteiskunnissa yksilö ei ole mitään ja kollektiivi on kaikki kaikessa. Koko esihistoriansa ajan ihmiskunta eli totalitarismissa. Myös lähes koko historia on eletty totalitarismissa. Vasta teollisesta vallankumouksesta lähtien yksilönvapaus ja oikeusvaltio ovat vähitellen vallanneet alaa.
Lennokasta (idea taitaa olla peräisin Tommi Perkolalta, joka esittää totalitarismin olleen historiallisesti ihmiskunnan perustila), mutta tällainen kehittely ei oikein toimi, sillä se on ristiriidassa totalitarismin vakiintuneen määritelmän kanssa. Totalitarismi-termin yhteydessä ei normaalisti puhuta mistä tahansa kollektivistisesta ja autoritaarisesta yhteiskuntamuodosta, vaan sellaisesta yhden poliittisen ideologian nimissä toteutetusta valtion kaikille elämänalueille ulottuvasta läsnäolosta, jonka vasta 1900-luvun teknologisen kehitystason katsotaan tehneen mahdolliseksi. Koko sanan olemassaolo pohjautuu siis sellaisiin teoreettisiin lähtökohtiin, joissa traditionaalisten ja modernien hallintamenetelmien ja -periaatteiden välisiä eroja pidetään niin merkitsevinä, että eräitä modernin tyrannian muotoja varten tarvitaan uusi sana.

Comments: Lähetä kommentti