aikani

 

timo.salo@gmail.com

Blogilista

jne.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

25.6.03

 

Planttujen noustessa maasta

Hienoa!(?) Filosofista keskustelua blogiikkapiireissä!

Tommi haluaa tietää lisää von Wrightin spinozistiseen aspektidualismiin kallellaan olevista ruminoinneista. Tulin yllätetyksi liki valistuskyvyttömänä: käsillä ei ole lähdeteoksia (en ole tullut hankkineeksi von W.:n teoksia omaan hyllyyni); kysymykseen tulisivat lähinnä kai Explanation and Understanding ja In the Shadow of Descartes. Mutta koetan alustavasti muistella asiaa siten kuten sen nyt muistan. Hieman yli vuosi sitten olin kurssilla, jolla sivuttiin puheena olevaa juttua.

Von Wright ei kiistä, etteikö käyttäytyminen olisi fysikaalinen ilmiö - samalla tavoin kuin ruudulla olevat kirjaimet ovat fysikaalinen ilmiö. Mutta nähdäkseni hänen mukaansa mentaalinen kuvaus ei ole käännettävissä fysikaaliseksi kuvaukseksi - samantapaisin perustein kuin ruudulla olevien kirjainten muodostamalle lauseelle ei ole ole kaikkiin lauseen esiintymiin sopivaa fysikaalista kuvausta.

Koetetaan esittää idea näin: kun esitän mentaalista tilaasi koskevan väittämän, en viittaa aivotilaasi vaan jaetun intentionaalisen kielen tarjoamaan tulkintakehikkoon, johon välttämättä kuuluvan rationaalisuusoletuksen avulla oletan sinun ajattelevan niin ja niin. Saatat ajatella itse itsestäsi, että ajattelet pikemminkin niin ja niin. Kyse on mentaalisten käsitteiden soveltamisesta, ei siitä mitä päissä todella tapahtuu.

Tämä herättää tietenkin hyvin vaikeita kysymyksiä, kuten sen, millä tavoin kieli yleensä ja käsitteet ovat osa fysikaalista todellisuutta. Kunnon analyyttisena filosofina von Wright näytti ajattelevan, että mentaalinen on käsitteellinen alue ja siten redusoimaton jotenkin samassa mielessä kuin matematiikka (voidaanko 1+1=2 redusoida fysiikkaan: voimme kyllä antaa fysikaalisia esimerkkejä tästä laskutoimituksesta ja voimme osoittaa, että fysikaalisten tulosten yhteydessä käytetyn matemaattiset menetelmät antavat tämän tuloksen, vaan voimmeko osoittaa puhtaasti fysikaalisen prosessin, joka sinällään tarkoittaa 1+1=2). Hänen "idealistinen puolensa" oli siis pikemminkin objektiivinen kuin subjektiivinen, yksityisistä kvaliaolioista hän ei perustanut.

Hyvin monet filosofit ovat pohtineet samanlaisia ongelmia ja esittäneet samansuuntaisia ajatuksia, ja von Wrightin näkemysten kaikkein omimman pointin löytäminen vaatii kyllä osaltani lisätutkimuksia.


Comments: Lähetä kommentti