aikani

 

timo.salo@gmail.com

Blogilista

jne.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

30.4.05

 

Nythän jo on markkinat

Ihmisillä on haluja ja tarpeita. Markkinataloudessa halut ovat tarpeentyydytyksen vetojuhtia - kaikki vaihto on elinkeinolämää. Rakennelman pohjalla häämöttää niukkuus ja puute.

Rahataloudessa utiliteetteja ei ole mitenkään korvamerkitty. Niinpä useimmat taloustieteelliset mallitkaan eivät erikseen erottele intressejä laadun mukaan. Tarpeen subjektiivinen tärkeys ei itsessään merkitse mitään, i. e. ei auta itku markkinoilla. Tämä pätee myös "seksuaaliseen markkina-arvoteoriaan". Sellainen on ilman muuta mahdollista rakentaa sillä sukupuolisuus sisältää haluja ja tarpeita, resursseja, vaihtoa, kulutustakin. Se, ettei utiliteetteja erotella laadullisesti, on peräisin rahatalouden malleista. Tämä piirre "markkina-arvoteoriassa" on mahdollistanut sen valjastamisen emansipatorisiin päämääriin eli vaie(nne)tuksi koetun "alemman tason miesten tunne-elämän" puolustamiseen. Teoria on siis ollut keino tematisoida ja tuoda näkyväksi se seikka, että monet, etenkin nuoret miehet, jäävät vaille vastakkaisen sukupuolen suosiota. Lisäksi on keskusteltu tämän seikan sosiaalisista seurauksista.

Toisaalta tätä erilaisten tarpeiden ja halujen niputtamista yhteen voidaan käyttää myös hyvin loukkaavalla ja provokatiivisella tavalla, "ylempitasoisten" yleisinhimillisten tunteiden halventamiseen. Kyse on yksinkertaistetun abstraktin mallin käyttämisestä toisten ihmisten ahdisteluun bolshevikkien, markkinasatanistien ja muiden vastaavien öyhöttäjien tyyliin.

Hypoteettinen oikein muodostettu "markkina-arvoteoria" on varmasti tilastollisesti validi, sillä kaikissa kuviteltavissa maailmoissa, joissa esiintyy edes jonkinlaista niukkuutta sen suhteen, mitä yksilöt haluavat toisiltaan, voidaan muodostaa jonkinlainen "MAT". Tämän ei pitäisi antaa yhdellekään "MAT:n kannattajalle" syytä voitonriemuun. Markkina-arvon käsitteeseen ei liity erityistä teoriaa: se ennustaa aina vain itseään. Kaikki "teorian" ennusteiksi esitetyt väittämät ovat luonteeltaan psykologisia tai sosiologisia - ja tällaisina aika karkeita, kuten taloustieteelliseen näkökulmaan sopii. Ainakin näistä syistä "markkina-arvoteoria" on huono sana. Voisimme sen sijaan puhua vaikka ihmissuhde- ja seksuaaliekonomiasta, jossa "seksuaalinen markkina-arvo" (SMA) on yksi keskeinen käsite.

Toinen tapa ajatella on, ettei markkina-arvoteorian ydin olekaan jokin kvasitaloustieteellinen malli vaan erilaisten ensinäkemältä yllättävienkin psykososiaalisten lainalaisuuksien selittäminen henkilön suosiolla eli markkina-arvolla. Ehkä kiinnostavin on tämänkin kirjoitelman rivien välissä kummitellut Tommin teesi, jonka mukaan ATM:illä ei ole tunteita. (En löydä alkuperäistä merkintää - voisiko joku auttaa?) Tällaisen "tunteiden markkina-arvoteorian" mukaan tunne on olemassa vain, jos sillä on vaihtoarvoa. Joistain tunteista voidaan varmaankin sanoa näin. [Kappaleen loppua paranneltu 20:17]

Huomautus: kaikki tämän merkinnän taustatiedot ovat muistinvaraisia, kapea-alaisia ja subjektiivisesti värittyneitä.


Menen etsimään vappua jostain. Harmi, että parhaat bileet peruuntuivat. [Enpäs mennyt. Viilailin tätä edelleen aika hiomatonta tekstiryöpsäytystä parista kohdasta kello 20:55]

Comments: Lähetä kommentti