aikani

 

timo.salo@gmail.com

Blogilista

jne.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

5.1.06

 

Moninaisuudesta

Ponnistettuaan uuteen vuoteen jotenkin blogiteknisesti väärällä jalalla alkavat rakkaat kirjaimeni valua taas hitaasti ja epävarmasti mutta nöyrästi ruudulle, kuten niiden määrä on. Kirjaimet ovat laumaeläimiä ja ne toimivat vain yhdessä toisten kirjainten kanssa. "Ihminen on laumaeläin ja moraalifilosofia meni vuosituhannet täysillä päin seinää kun kuvitteli, että luontaisilla taipumuksilla olisi mitään tarkoitusta tehdä elämästä miellyttävä. Nykyään tiedetään paremmin."

"Todennäköisesti vaistot ovat muokkautuneet enemmän yhteisön diversiteetin kuin lihayksikön etujen maksimoimiseksi", kirjoittaa siis Lentävä juusto merkinnässään, joka on valitettavasti hieman hämärä ja epäolennaisen vahingonilon sävyttämä. Kirjoittajan perusväittämä lienee kuitenkin, että ihmisyksilöiden tarpeiden välillä on pienempiä eroja kuin käyttäytymistaipumusten ja että näin ollen jälkimmäiset ohjaavat meitä suurempaan erilaisuuteen ja eristäytymiseen kuin mikä olisi itse kullekin hyvästä.

Modernisaatiokehitys päästi erilaisuuden hengen pullosta, eikä sitä saada sinne takaisin, ajattelivatpa taantumuksen kätyrit mitä tahansa. Jälkiteollinen markkinamekanismi pyrkii ulosmittaamaan ihmisten moninaisuudesta kaiken hyödyn ja jättää yksilöt yksin eksentrisyyteensä.

Tuollaisten yhteisön diversiteettiä vahvistavien mutta yksilölle vahingollisten viettien syvällisimmällä tavalla ristiriitainen vaikutus lienee se, että ne olletikin vahvistavat kunkin yksilön omalaatuista tapaa merkityksellistää asiat mutta tätä kautta heikentävät yksilön kykyä ymmärtää omaa parastaan. Tämä tarpeita koskeva hairahtuvaisuus antaa tilaa uskonnollisille, poliittisille jne. hyväksikäyttäjille, jotka ovat tietävinään paremmin. Liberaali ideologia ei tunnusta tätä yksilön preferenssien harhaisuutta, ja konservatiivinen ideologia tarjoaa lääkkeeksi vain samaa vanhaa myrkkyä.

Silti näyttää siltä, että yksilöitä erottavien ja yhdistävien tekijöiden välille voi ainakin hetkittäin syntyä sopu (a) rakkaudessa, (b) ystävyydessä ja (c) kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Tämän toivon pitää riittää.


Comments: Lähetä kommentti